Friday, November 25, 2011

"Bela Bangsa Atau Agama?"


Assalamualaikum,

Kesibukan dalam memberi komitmen untuk keluarga dan diri sendiri, kadang-kadang terasa rindu dengan komitmen diri untuk agama. sekian lama tidak menconteng info disini dan mendengar kuliah membuat diri ini terpanggil kembali untuk menyampaikan amanah Rasulullah s.a.w.

Kita hari ini, terlalu sibuk dan ingin memartabatkan bangsa melayu malah lebih teruk lagi menolak hukum-hukum Allah dan sunnah rasulullah. kita mengaku islam tetapi kita tidak mempraktikkan islam.d dalam Al-quran, Allah berfirman yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?"."(itu) sangatlahdibenci disisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan" . surah As-Saff ayat 2 dan 3.

Ayat diatas merupakan amaran dari Allah keatas orang-orang yang bercakap kosong, yang mengaku islam tetapi  tidak melaksanakan tuntutan islam. Ramai dikalangan kita menolak hukum Allah dengan mengatakan sesuatu hukum itu tidak sesuai digunakan pada masa ini. percakapan sebegini boleh merosakan akidah dan boleh membawa kepada kekufuran.

"Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah lakukan".surah Al-Munafiqun ayat 2

"Orang-orang yang kafir serta menghalangi (dirinya dan orang lain) dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka". surah Muhammad ayat 1.

Dari ayat ini menunjukkan mereka-mereka yang hanya mengaku islam tetapi tidak melaksanakan islam dan mereka ini tergolong dalam orang-oramg yang munafik. Pada pandangan ulama pula, dikaitkan dengan ayat yang lain menyatakan satu huruf dari Al-quran kita tolak boleh menyebabkan kita "kufur".

Oleh itu marilah sama-sama muhasabah diri, bangun membela agama islam. perpaduan, keamanan, kesejahteraan dan silaturahim sesama manusia wujud atas dasar islam.Allah yang lebih berkuasa, Dia lebih mengetahui apa kebaikan atas setiap hamba-hambanya, wujudnya satu undung-undang bukan untuk menyusahkan tetapi untuk menyelamatkan.

"Apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi sentiasa bertasbih kepada Allah; miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji dan Dia mahakuasa atas sesuatu"."Dialah yang mencipata kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmim dan Allah maha melihat ape yang kamu kerjakan". surah At-taghaabun ayat 1 dan 2.

"Ingatlah pada hari ketika mana Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukannya kedalam syurga yang mengalir dibawahnay sungai-sungai, mereka kekal didalamnya selama-lamanya. itulah kemenangan yang agung" surah At-taghaabun ayat 9.

Wallahua'lam.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...