Friday, December 16, 2011

"Oley!!"“Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahli ilmunya jika kamu tidak mengetahuinya.” 16:43

"Curi gitar haram, curi hati takpe"..hehe

mostimportant inthisvideo is ilmuHudud~!

Hudud, biarlah yang ahli terangkannya..=)


Info untuk anda:

Hukum-hukum jenayah Islam terbahagi kepada ;

(a) Hukum Hudud

(a) Dan segi bahasa hudud bererti menahan atau mencegàh.

(b) Dan segi segi istilah hudud ditakrifkan sebagai keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan AsSunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah S.W.T. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama ada dikurang atau ditambah.

jenayah hudud : zina, qazaf (menuduh zina), minum arak, mencuri, merompak, riddah (murtad)


(b) Hukum Qisas

a) Dan segi bahasa qisas bermaksud memotong.

(b) Dan segi syarak bererti hukuman yang ditetapkan oleh syarak melalui nas-nas A1-Quran dan Hadis-hadis Nabi saw. kerana kesalahan­-kesalahan yang melibatkan hak individu

Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman qisas ialah membunuh dengan sengaja dan mencederakan anggota tubuh badan seperti mencederakan mata, hidung dan telinga.


(c) Hukum Ta’zir

(a) Dan segi bahasa ta’zir bererti menolak atau menghalang.

(b) Dan segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam Al-Quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaannya, tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.

(a) Kesalahan-kesalahan hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud atau qisas.
 
(b) Kesalahan-kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya.
 
(c) Perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, menipu, berjudi, rasuah, mengedar dan penyalahgunaan dadah.


Mesej : Setiap kesalahan-kesalahan di atas ada hukuman yang tersendiri.
Atau ke yang lebih baik
rujuk kepada ahlinya yang lebih pakar~!

GPRS: ISLAM itu SYUMUL (Menyeluruh,lengkap)

MMS: Islam is da way of life..

sumber : http://assyifaa.blogspot.com/

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...