Thursday, May 5, 2011

"Bulu Kucing...Najis???"


Terasa was-was, itulah fikiran saya selama ini setelah membaca sedikit info fiqah dalam majalah Solusi terbaru iaitu isu nombor 26. Mana tidaknya, kucing yang dibelas pasti akan meninggalkan bulunya di merata-rata tempat. Pasti ia akan melekat kepada kain baju kita bukan? Bulu kucing adalah najis, itulah yang tertulis di dalam info tersebut.

Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali, bulu kucing yang tertanggal dari tubuhnya adalah najis. Bukan setakat kucing, tetapi bulu binatang yang tidak halal dimakan akan menjadi najis apabila tertanggal dari tubuhnya, sama ada semasa hidup atau selepas mati. Namun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ia adalah suci.

Begitulah menurut info yang dibaca, ditambah pula hubungannya dengan solat. Menurut hukum syarak, syarat sah mengerjakan solat itu hendaklah bersih daripada segala najis baik pada pakaian, tubuh badan dan tempat solat. Maka itu, jika terdapat bulu binatang yang dihukumkan najis pada pakaian atau badan maka solat itu tidak sah kerana menanggung sesuatu yang najis.

Kecuali jika bulu yang najis itu sedikit seperti sehelai dua, kerana ia dimaafkan. Melainkan bulu anjing atau babi kerana ia tetap najis walaupun sedikit. Bertapa pentingnya kebersihan di dalam solat, begitu juga dengan kehidupan kita seharian. Tambahan pula, Rasullah pernah bersabda bahawa “kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman.”

Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi sedikit kesedaran kepada kita, bahawa menjaga kebersihan itu penting di dalam kehidupan kita seharian dan yang paling peting adalah ketika hendak menunaikan solat.

p/s: sumber dari: http://blog.mohdisa.com/bulu-kucing-adalah-najis.html

Perincian ringkas mengenai pendapat mazhab adalah sebagai berikut:

Syafi'i
. Semua binatang (yang hidup) adalah suci kecuali anjing dan babi.
. Susu binatang yang halal dimakan
. Telur binatang sekalipun dari binatang yang haram dimakan dagingnya. dan dari yang telah mati.
. Bangkai binatang laut adalah suci, kecuali buaya, katak dan ular (binatang dua alam).
. Bulu binatang yang halal dimakan adalah suci samada ia dicabut semasa hidup atau selepas disembelih. Tetapi, yang dicabut
selepas mati (tidak disembelih) adalah najis.
. Bulu yang tercabut/tanggal dari binatang yang tidak halal adalah najis.
. Dimaafkan sedikit bulu yang najis selain dari bulu anjing dan babi.

Hanafi
. Semua bahagian dari anggota binatang yang di dalamnya tidak ada aliran darah melainkan babi adalah suci. Samada yang
masih hidup atau yang telah menjadi bangkai. Samada yang halal dimakan atau yang haram. Anggota yang tidak ada aliran
darah ialah seperti tulang, paruh, kuku, bulu dan sebagainya.

Maliki
. Semua benda yang hidup adalah suci .
. Binatang yang halal dimakan yang mati sebab sembelihan adalah suci (semua bahagian badannya).
. Binatang yang tidak halal, menjadi najis selepas mati.
. Rambut dan bulu adalah suci sekalipun daripada babi.
. Lebihan binatang yang halal dimakan adalah suci, seperti tahi merpati, ayam selagi ia tidak menggunakan benda najis sebagai
bahan makanannya.

Hanbali
. Bangkai binatang darat adalah najis kecuali yang tidak mengalir darahnya seperti belalang.
. Bangkai binatang laut adalah suci.
. Air kencing binatang yg halal dimakan adalah suci.
. Bulu dan seumpamanya daripada semua binatang yang halal dimakan adalah suci.

p/s: suber dari: http://members.tripod.com/ahkam_2/soaljawab/soaljawab66.htm

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...